Aastate jooksul on meie kodudesse kogunenud asju, mis on meile väga kallid. Samuti on igas kodus elektroonikat, mööblit ja palju teisi väärtuslikke esemeid. Oleks väga kahju, kui nende hävinemise korral tuleks jälle maksta raha uute asjade ostmiseks.

Sellist ebameeldivat olukorda aitab vältida kodukindlustus. Inimene, kelle kodu ja vara on kindlustatud ei pea üldse muretsema selle üle, et ühel päeval pole tal katust, mille all elada.

Mida on võimalik kindlustada?

Kodukindlustusega on võimalik kindlustada:

korterit: korteri siseviimistlust. Siseviimistlus on tapeet, parkett, sanitaartehnika, mittekandvad vaheseinad jms.
maja
suvilat ja
kodust vara: kergesti teisaldatavad esemed, mis pole hoonega püsivalt ühendatud
samuti on võimalik kindlustada oma vastutust kolmandate isikute ees (näiteks kui juhtute uputama oma alumisi naabreid).

Kindlustuskate on võimalik valida järgmiste riskide vastu:

tulekahju
veeavarii
loodusõnnetus
vandalism
murdvargus, sissemurdmine või röövimine
tehnosüsteemide purunemine
kodutehnika rike
uue elukoha üürimiskulud, kui kindlustatud kodu on elamiskõlbmatu

Ettevõttele

Ettevõtte varakindlustus pakub kindlustada vara, mis kuuluvad juriidilistele isikutele või füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIEd).

Kindlustusobjektiks võivad olla:

hooned
rajatised
seadmed
masinad jne.
saab kindlustada ka vara omamisest või haldamisest tulenevat vastutust

Kindlustuslepingut on võimalik sõlmida erinevatele riskidele, erinevate kindlustussummadega ja hüvitislimiitidega.

Varakindlustus hüvitab vastavalt valikule FIE või ettevõtte varale tekkinud kahju, mille põhjustas:

tuli, pikselöök, plahvatus
vesi
murdvargus
vandalism
torm
üleujutus
klaaspindade purunemine