Liikluskindlustus aitab teil kindlustada oma vastutust kolmandate isikute ees. See kindlustus hüvitab kahju mis Teie juhitud sõiduk tekitab teistele, samuti hüvitab see liiklusõnnetuses süüdi oleva sõidukijuhi ravikulud ja Teie poolt võimalikud teeäärsetele rajatistele ning liiklusmärkidele tekitatud kahjud. Eesti seaduste järgi on iga autole kohustuslik liikluskindlustus.

Samas liikluskindlustusest ei piisa, et vältida kõike kahjusid mis võivad tekkida õnnetuse korral. Liikluskindlustus hüvitab Teile tekitatud kahju ainult sel juhul kui autoga toimunud liiklusõnnetuses ei ole süüdi Teie, vaid teine liiklusõnnetuse osapool.

Kahju minimiseerimiseks soovitame Teile vabatahtliku sõidukikindlustust, mis on rahva seas tuntud Kasko kindlustusena. Kasko on hea selle poolest, et see hüvitab kõik levinumad kahjud, mis autoga juhtuda võivad hoolimata süüdlasest või õnnetuse toimumise kohast.

Vabatahtlik sõidukikindlustus pakub kindlustust järgmiste riski vastu:

liiklusõnnetuses tekkinud kahju
loodusjõudude poolt tekitatud kahju
tulekahju, plahvatuse ja kustutustööde põhjustatud kahju
kahju, mille põhjuseks on vandalism
auto varguse, ärandamise ja sellesse sissemurdmise kahju

ja

sõiduki klaasidele tekitatud kahju
lisavarustusele tekitatud kahju
asendusauto kasutamise võimalus (kindlustusjuhtumi järgselt)