Kaupu on vaja transportida üha rohkem ja üha kaugemale. Erinevad transpordivõimalused võimaldavad seda teha väga kiiresti ja efektiivselt. Kauba punktist A punkti B vedamine ei ole enam mingi probleem. Samas on probleemiks kauba turvalisus teel. Võimalikke ohte, mis võivad kaubale teeloleku ajal kahju tekitada pole võimalik alati ennustada ja neid ära hoida. Võimalik kahju võib aga olla väga suur ja tekitada ettevõttele suure kahjumi. Õnneks on olemas veosekindlustus, mis aitab sellise kahjumi vältida.

Veosekindlustuse lepingu saab sõlmida veose omanik või valdaja. Samas võib see olla ka muu isik, kes on otseselt seotud antud kaubaveoga.

Veosekindlustuse abil saab kindlustada veoseid, mida veetakse laevadega, lennukitega, rongidega, autodega, veoautodega ja teiste transpordivahenditega. Veosekindlustusega saab kindlustada kaupu kõikide objekti kadumise või kahjustumisega seotud riskide vastu või mõne konkreetse riski vastu.

Veosekindlustus hüvitab näiteks veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on:

röövimine
tulekahju
liiklusõnnetus
loodusõnnetus
vandalism
jpm.