Väljakujunenud ärisuhted ja püsiv ärikontaktide ring võimaldab loota, et KVL Hause filosoofia ja pragmaatiline lähenemine igale kliendile ilma eranditeta on ainuõige strateegia.